Τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.413 θέσεις ανέργων - Κοινωφελής εργασία

2014-01-02 19:05

Tα προσωρινά αποτελέσματα για άλλες 4.413 θέσεις κοινωφελούς εργασίας για ανέργους ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα  του οργανισμού έχουν αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των ωφελούμενων ανέργων, που θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για χρονικό διάστημα 5 μηνών, σε δημόσιους φορείς, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων για το ίδιο πρόγραμμα.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα,  μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.