Προγράμματα ΕΦΕΤ - δηλώστε συμμετοχή

2014-05-06 01:49

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ  σκοπεύουν να εργασθούν στο άμεσο μέλλον, είτε περιστασιακά, είτε μόνιμα, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πως δεν θα προσλαμβάνονται εάν δεν έχουν την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ. Γι’ αυτό, εάν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί έναντι άλλων, ας το φροντίσουν έγκαιρα από μόνοι τους.

Τα Σεμινάρια πιστοποίησης ΕΦΕΤ αποσκοπούν στην διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων για την προστασία όλων των πολιτών, αλλά πρωτίστως των παιδιών μας, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των εργοδοτών και εργαζομένων.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 10 ωρών, υλοποιούνται σε 2 πεντάωρα, ενώ το πιστοποιητικό χορηγείται σε όσους παρακολουθούν τα σεμινάρια σύμφωνα με όσα ορίζονται σε εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Το κόστος υλοποίησης ανέρχεται σε 30 ευρώ τα οποία οι καταρτιζόμενοι καταβάλουν στο φορέα μας. Απαιτείται επίσης καταβολή παραβόλου 30 ευρώ στον ΕΦΕΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων επικοινωνήστε μαζί μας, 801 700 7155 αστική χρέωση.