Κατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων

2014-05-27 13:34

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι (θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.500 ευρώ), ανεξάρτητα αν παίρνουν επίδομα ανεργίας ή όχι μέλη της  Ενώσεως  Συντακτών  Ημερησίων  Εφημερίδων  Αθηνών  (ΕΣΗΕΑ),  της  Ένωσης Συντακτών  Ημερησίων  Εφημερίδων Μακεδονίας  –  Θράκης  (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της  Ένωσης  Συντακτών  Περιοδικού  και  Ηλεκτρονικού  Τύπου  (Ε.Σ.Π.Η.Τ.), της  Ένωσης  Συντακτών  Ημερησίων  Εφημερίδων  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελ-λάδος  –  Εύβοιας  (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων  Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω  μοριοδότησης, αφού  υποβάλουν  ηλεκτρονική  αίτηση  συμμετοχής  στην  παρούσα  διαδικασία.

 

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι δημοσιογράφοι ή ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα (Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής)

 

Υποβολή αίτησης ΕΔΩ

 

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τρέχον ημερολογιακό έτος.

 

Ωφελούμενοι από τη δράση  είναι άνεργοι  δημοσιογράφοι μέλη της  Ενώσεως  Συντακτών  Ημερησίων  Εφημερίδων  Αθηνών  (ΕΣΗΕΑ),  της  Ένωσης
Συντακτών  Ημερησίων  Εφημερίδων Μακεδονίας  –  Θράκης  (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της  Ένωσης  Συντακτών  Περιοδικού  και  Ηλεκτρονικού  Τύπου  (Ε.Σ.Π.Η.Τ.),
της  Ένωσης  Συντακτών  Ημερησίων  Εφημερίδων  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελ-λάδος  –  Εύβοιας  (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω  μοριοδότησης, αφού  υποβάλουν  ηλεκτρονική  αίτηση  συμμετοχής  στην  παρούσα  διαδικασία.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ η δράση περιλαμβάνει:

  • 300 ώρες κατάρτιση σε προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσιογράφου με χρήση ΤΠΕ.
  • 1,500€ εκπαιδευτικό επίδομα
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος