7.400 θέσεις εξάμηνης απασχόλησης σε όλη τη χώρα

2013-12-10 01:29

Δημοσιεύτηκε η τρίτη από τις 4 προκηρύξεις για πρόσληψη ανέργων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δημόσιους φορείς.

Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία 7.400 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2013-2014, σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ανέργων ξεκινά στις 6/12/2013 και λήγει στις 13/12/2013, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.