Επιδοτούμενα σεμινάρια υπουργείου Υγείας

2013-12-10 05:00

Πρόγραμμα επιδοτούμενων σεμιναρίων μέσω voucher για 1.300 ανέργους, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα θα διαθέσει 15,6 εκατ. ευρώ για επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 1.200 ωρών, και πρακτική άσκηση, και ο κάθε δικαιούχος θα λάβει voucher αξίας €12.000.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο κάθε δικαιούχος που θα συμμετάσχει στα επιδοτούμενα σεμινάρια θα ολοκληρώσει:

 
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).
  • Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρ­κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, όπως είναι τα ΚΕΚ.

Η πρακτική άσκηση θα γίνει βάσει συμφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο Πάροχος Κατάρτισης με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), όπου ανήκει το Νοσοκομείο.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Διευκρινίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.