Επιδότηση €10.000 για να κάνετε τη δική σας επιχείρηση

2013-12-31 14:10

Οικονομική ενίσχυση σε 2.000 νέους για να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό «άνοιγμα» παρέχει το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν:

  • ηλικία έως 35 ετών,
  • κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της επιχείρησης στη ΔΟΥ,
  • περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ, και
  • παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στο ΦΕΚ (16/12/2013) και μετά.

Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών, σε κάθε περίπτωση όμως ο δικαιούχος θα πρέπει να προχωρήσει σε έναρξη το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την προέγκριση, δηλαδή τη θετική αξιολόγηση, της αίτησής του.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ, καθώς και οι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της νέας επιχείρησης, οι ενταγμένοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).