Διόρθωση πίνακα επιτυχόντων για το voucher υγείας, προθεσμία

2014-06-03 17:09

Αν είχατε επιλεγεί ή είστε επιλαχών για το voucher υγείας, ελέξτε με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ ή τον αριθμό της κάρτας ανεργίας ή τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας αν έχετε συμπεριληφθεί στον νέο κατάλογο των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή καλείσθε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας ως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα ή επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.