Αναρτήθηκε στο site του ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων για τις 4.413 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

2014-01-21 16:05

Αναρτήθηκε στο site του ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων για τις 4.413 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου.

Τα τελικά αποτελέσματα βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.oaed.gr/index .php?option=com_content&view=article&id=1762&lang=el, στην ενότητα e-Υπηρεσίες/Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων.

Οι επιλεγέντες άνεργοι θα πρέπει να μεταβούν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι την Παρασκευή 24/1/2014 προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους επιβλέποντες φορείς.