Ανακοίνωση επιτυχόντων του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

2014-09-27 04:48

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας πληροφορήσουμε πως θα διαπιστώσετε εάν είστε επιτυχών.

Τηλέφωνα : 6983-427275 what's up (24ώρες/7ημέρες),   801 700 7155 (αστική πανελλαδική χρέωση)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Οι επιτυχόντες πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Για την ενεργοποίηση της επιταγής σας επικοινωνήστε μαζί μας όλο το 24ωρο στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

Κάθε επιτυχών οφείλει να προσκομίσει:
i. Την αίτηση συμμετοχής του (απόδειξη υποβολής με ΚΑΥΑΣ).


ii. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής του, όπως:

  • Τίτλο σπουδών.
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2013). Αν ήταν προστατευόμενο μέλος πρέπει να προσκομίσει πέρα από το εκκαθαριστικό και την φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας.