Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό επιχειρηματικό κορμό της Ελλάδας και ο κυριότερος μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής ζωής της χώρας μας. Η ανάπτυξή τους οδηγεί στη βελτίωση της οικονομίας και την τόνωση της απασχόλησης.

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών και συνεργασιών καλύπτοντας γεωγραφικά όλη τη χώρα. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Επενδυτικά σχέδια, υποβολή, χρηματοδότηση διαχείριση και αξιολόγησή τους
  • Διοίκηση και διαχείριση επενδυτικών έργων
  • Τεχνοοικονομικές μελέτες υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο
  • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ραντεβού ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ