Αγρότες Φυτοφάρμακα

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Θεσπίστηκε από το Υπουργείο, ένα απαραίτητο πιστοποιητικό με το οποίο οι χρήστες φυτοφαρμάκων θα αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται σωστά και με ασφάλεια τα φυτοφάρμακα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αν και δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στον παραγωγό, με την ένταξή του, σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όμως τον καθιστά ικανό να εφαρμόζει, για πάντα, όσα έμαθε, ώστε να εργάζεται σε συνθήκες ασφάλειας του ίδιου, αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και εργάζεται.

 

Σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

1. Το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

α) Πρόγραμμα κατάρτισης για την πιστοποίηση εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,

β) πρόγραμμα κατάρτισης για την πιστοποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών Γεωργών, στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και γ) πρόγραμμα συμπληρωματικής κατάρτισης(ανά πενταετία), με σκοπό την απόκτηση ή την επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012.

 

2. Στο Υπουργείο τηρείται μητρώο πιστοποιημένων Επαγγελματιών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο.

Μόνο με το πιστοποιητικό θα μπορείς να αγοράζεις φυτοφάρμακά!

Στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα τηρείται μητρώο κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο με μοναδικό κωδικό για κάθε κάτοχο πιστοποιητικού ώστε ακόμη και το γεωπονικό κατάστημα πώλησης φυτοφαρμάκων να μπορεί να ελέγχει με τον κωδικό, την ύπαρξη επικαλούμενου πιστοποιητικού.

Η υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού για την αγορά φυτοφαρμάκων θα εφαρμοστεί από 26 Νοεμβρίου 2015.

 

Πιστοποιητικό και διαδικασίες χορήγησής του

1. Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

2. Η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

3. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων στα εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με μόνο μια σωστή απάντηση στην κάθε μια.

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 50 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις της βάσης δεδομένων μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε 35 ερωτήσεις.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αυτόματα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός.

 

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού

Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι 5 έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

 

Τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις (Παράβολο για το Υπουργείο)

Τα τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις (Παράβολο σε λογαριασμό του Υπουργείου) ορίστηκαν από το Υπουργείο και είναι:

 

1.    25€ μέχρι 31/03/2015

2.    50€ από 01/04/2015 μέχρι 31/08/2015

3.    100€ μετά την 31/08/2015

 

 

Διαδικασία συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης

Για την πρώτη φάση (μέχρι 31/03/2015), που το παράβολο είναι 25€, συμπληρώνονται τμήματα κατάρτισης για έγκαιρη συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και τμήματα για όσους επιθυμούν συμμετοχή μόνο σε εξετάσεις.

Στα τμήματα κατάρτισης διδάσκουν συνεργάτες μας Γεωπόνοι με πολυετή εμπειρία στη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Εγγραφές καθημερινά στα γραφεία μας.

 

 

Οικονομική Προσφορά για τους συμμετέχοντες μέχρι 31/03/2015

 

Συμμετοχή μόνο σε εξετάσεις

Αξία Παραβόλου (για Υπουργείο)  

25 €

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις

15 €

ΣΥΝΟΛΟ

40  €

 

 Συμμετοχή σε τμήμα κατάρτισης και σε εξετάσεις

Αξία Παραβόλου (για Υπουργείο)  

25 €

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις

15 €

Κόστος διδασκαλίας

40 €

ΣΥΝΟΛΟ

80 €

 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΕΔΩ  ή στη γραμματεία μας στα τηλέφωνα που θα βρείτε στη σελίδα μας αριστερά  για να εκμεταλλευτείτε το χαμηλό παράβολ των εξετάσεων (25€), που ισχύει μέχρι το τέλος Μαρτίου !!!