Προσωπικό security

 

Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security)
 
Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:
Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
Ποινικός κώδικας, ποινική  δικονομία, ειδικοί  ποινικοί νόμοι
Εισαγωγή στην ασφάλεια το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
Ανταπόκριση σε περιστατικά
Ασφάλεια εγκαταστάσεων
Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Προστασία προσώπων
Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
Παροχή πρώτων βοηθειών
 

Για όλους τους τίτλους προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 ωρών.


Για παραπάνω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή δηλώστε την πρόθεση συμμετοχής σας ΕΔΩ