ΕΦΕΤ

 

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το χειρισμό τροφίμων (αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων) έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007).
 
Τα προγράμματα κατάρτισης αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
 
Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και έχουν ελάχιστη διάρκεια 10 ώρες. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
 
Tο κόστος δύναται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου  από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ανάλογη πίστωση (η ΑΦΕΤΗΡΙΑ εκπαιδευτική αναλαμβάνει την υποβολή του φακέλου επιδότησης).

Να γνωρίζουν, όσοι ή όσες σκοπεύουν να εργασθούν στο άμεσο μέλλον, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πως δεν θα προσλαμβάνονται εάν δεν έχουν την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ. Γι’ αυτό, εάν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί έναντι άλλων, ας το φροντίσουν έγκαιρα από μόνοι τους.


 
Για παραπάνω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή δηλώστε την πρόθεση συμμετοχής σας ΕΔΩ