Ενεργειακών επιθεωρητών

 

Σύμφωνα με το Π.Δ 100/2010 και το ΦΕΚ 2406/31-10-2011 για την ένταξη στο Μητρώο Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η παρακολούθηση Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις 3 ειδικότητες Ενεργειακών Επιθεωρητών:
1. Κτιρίων (60 υποχρεωτικές ώρες)
2. Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (30 υποχρεωτικές ώρες)
3. Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (30 υποχρεωτικές ώρες)
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει άδεια μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
1. Να είναι διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας
2. Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.
3. Να συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΤΕΕ
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 2ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/ και επιστημονική εμπειρία
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο ενδιαφερόμενος μας υποβάλλει  αίτηση για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Κατόπιν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του στοwww.buildingcert.gr δηλώνοντας το φορέα μας σαν φορέα εκπαίδευσης και μας πληροφορεί για τον κωδικό αίτησης συμμετοχής ΚΑΣ που έλαβε.
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο καταρτιζόμενος λαμβάνει από το φορέα μας τη βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΤΕΕ.


Για παραπάνω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή δηλώστε την πρόθεση συμμετοχής σας ΕΔΩ