Ελληνομάθεια

Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

 

Τα προγράμματα Ελληνομάθειας που οργανώνουμε απευθύνονται σε αλλογενείς/ αλλοδαπούς που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Παρέχουμε πλήρη προετοιμασία για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας, οι οποίες οδηγούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Η εκπαίδευση στην Ελληνική Γλώσσα γίνεται για όλα τα επίπεδα Ελληνομάθειας (Α1/Α2/Β1/Β2/Γ1/Γ2), με ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τα βιβλία που ορίζει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

 

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια από 150 έως 650 ώρες ανάλογα με το επίπεδο του ενδιαφερομένου (για τον κάθε ενδιαφερόμενο/η πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη ώστε να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης που ήδη διαθέτει. Με αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται σε ομοιογενή τμήματα εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή και έγκαιρη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις). 

 

Δηλώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ο επίσημος φορέας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο του 1998 από το Υπουργείο Παιδείας. Η συνολική και αποκλειστική εποπτεία και ευθύνη διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων έχει ανατεθεί στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., το οποίο διοργάνωσε τις σχετικές εξετάσεις για πρώτη φορά το 1999.
Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι έξι (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2).
Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται μια φορά το χρόνο, συνήθως στα μέσα Μαΐου. Οι ημερομηνίες εξετάσεων και υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα και στους ενδιαφερόμενους στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.

 

Δηλώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.