Σχετικά με μας..

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΦΕΤΗΡΙΑ είναι Πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ ιδιωτικός φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύθηκε το 2009 και το εταιρικό του δυναμικό αποτελείται από έμπειρα στελέχη τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από το 1990.

Ο κύριος στόχος ίδρυσής του είναι η επένδυση σε περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα προς όφελος των πολιτών.

Βασική επιδίωξη της ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησης των άνεργων πολιτών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με στόχο την δημιουργία μιας οικονομίας περισσότερο ανταγωνιστικής στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Η δραστηριότητα της ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα διαθέτοντας άρτιους και σύγχρονα εξοπλισμένους χώρους εκπαίδευσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Γρεβενά αλλά και μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει με άλλους φορείς κατάρτισης.

Στο έμψυχο δυναμικό της ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ περιλαμβάνονται διοικητικά στελέχη, επιστημονικό δυναμικό και έμπειροι σύμβουλοι εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στην ειδικότητά τους καλύπτοντας έτσι κάθε εξειδικευμένη ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και  συμβουλευτική υποστήριξη και προσήλωση στον πελάτη.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΕΙΔΗ είναι ουσιαστικά δίπλα σας, ως ο πιο αφοσιωμένος στρατηγικός συνεργάτης σας και φίλος

ΕΠΕΙΔΗ καλύπτει ολοκληρωμένα κάθε σας ανάγκη, με αμεσότητα και υψηλή αποτελεσματικότητα

ΕΠΕΙΔΗ διαθέτει την τεχνογνωσία με πιστοποιημένες προδιαγραφές για να δημιουργήσετε υπεραξία στις επαγγελματικές σας δεξιότητες και μοιράζεται με προσήλωση το όραμά σας για την εξέλιξη της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας

ΕΠΕΙΔΗ ανταποδίδει συνεχώς την εμπιστοσύνη σας εξελίσσοντας τις υπηρεσίες της και τα οφέλη σας από την συνεργασία

ΕΠΕΙΔΗ σέβεται και προστατεύει την οικονομική σας ισορροπία. Ακόμη και σε συγκυρίες αβεβαιότητας παραμένει δίπλα σας και σας στηρίζει με συνέπεια, βοηθώντας σας να μετατρέψετε τις πιθανές δυσχέρειες σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.

ΕΠΕΙΔΗ διαθέτει μεγάλο δίκτυο συνεργατών με επιχειρήσεις και φορείς για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης ανέργων που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς.

ΕΠΕΙΔΗ η λειτουργία της ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ υποστηρίζεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία οργανώνουν, συντονίζουν και παρακολουθούν τη λειτουργία των προγραμμάτων σε κάθε περιοχή.

ΕΠΕΙΔΗ τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ακολουθούν τις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ανάγκες, οι ρυθμοί μάθησης και τα εμπειρικά τους δεδομένα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης. Η ενεργοποίηση, η εμπλοκή και η συμμετοχή τους, γίνονται βασικές παράμετροι αποτελεσματικής μάθησης.

ΕΠΕΙΔΗ η αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων εμπεριέχει διάλογο, επεξεργασία, εμπλουτισμό απόψεων, ανταλλαγή εμπειριών.

 

Έτσι η ΑΦΕΤΗΡΙΑ σε κάθε περίπτωση:

 • Προωθεί την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων
 • Υποστηρίζει τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής
 • Ανοίγει νέους δρόμους για συνεχή μάθηση
 • Βελτιώνει το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων των πολιτών, για οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Ενισχύει την ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής
 • Καλλιεργεί την ιδέα της δημοκρατίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

Παράλληλα η ΑΦΕΤΗΡΙΑ προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση τόσο των ανέργων για την διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας όσο και του εργατικού δυναμικού της χώρας για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων καθώς και την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα στις αλλαγές που συμβαίνουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον/αγορά.

 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ είναι:

 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Διαχείριση Σταδιοδρομίας
 • Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
 • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

 

 

Άλλες υπηρεσίες που προσφέρει η ΑΦΕΤΗΡΙΑ:

 • Υπηρεσίες ενημέρωσης
 • Υπηρεσίες εκπόνησης και υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων
 • Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης κατά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
 • Υπηρεσίες e-consulting
 • Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού
 • Κατασκευή ιστοσελίδων

 

 

 

Προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση σας.

Κάθε πελάτης είναι πολύτιμος για εμάς και μας δίνει την ευκαιρία για να βελτιώσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας.