Προγράμματα που θα ξεκινήσουν άμεσα

NEO Πρόγραμμα VOUCHER Υγείας

τόπος υλοποίησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΙΤΕΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ

 

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 0,45)

τόπος υλοποίησης ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΣΕΡΡΕΣ

 

Προγράμματα ΕΦΕΤ 10 ωρών και 35 ωρών

τόπος υλοποίησης ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Γ και Β κατηγορίας

τόπος υλοποίησης ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΑΘΗΝΑ

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για όλα τα προγράμματα (εκτός  των προγραμμάτων voucher) ΕΔΩ

 

 

 

 

Αποδέχομαι την παραχώρηση των προσωπικών μου στοιχείων, τη διαχείριση τους και τη διατήρησή τους σε βάση δεδομένων με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η συμπλήρωση και η αποστολή της φόρμας ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.  Με την υποβολή της αίτησης θα σας σταλεί ενημερωτικό email ότι τη παραλάβαμε. Για τις νέες δράσεις «voucher ανέργων 2014» θα ενημερωθείτε έτσι ώστε να καταχωρηθεί η αίτηση σας στο ηλεκτρονικό σύστημα και να παραλάβετε το κωδικό ΚΑΥΑΣ.